Vertikalmarkis

Tellus Vertikalmarkis

Ibland har du behov av att skydda dig både mot insyn och mot värme och ljus. Då är Tellus ett bra alternativ, det stänger ute nyfikna blickar och solens starka strålar samtisigt som du fortfarande kan se ut. En annan fördel är att Tellus är betydligt mindre vindkänslig än markiser, vilket gör den lämplig på höga höjder och vindutsatta ställen. Tellus är framförallt tänkt att användas på kontorslokaler. Anläggningen manövreras inifrån med hjälp av band, snäckväxel eller med motor. Som extra tillbehör till motoralternativet kan du få fjärrmanövrering och sol- och vindautomatik. Med Tellus får du ett effektivt skydd mot värme och ljus. Dessutom får du ett solskydd som ger en enhetlig fasad med seriekopplade Tellus. Stativens färg anpassas naturligtvis så att de passar ihop med fastigheten.

Läs mer

Manövrering: Band, vev eller motor.

Dukkollektion:

Acryl – Spinnfärgad, färgäkta med utomordentlig ljus- och väderbeständighet. 300g/m2.

Soltis – Duken är vind och vattentålig. Det sträckta, förstärkta polyestergarnet gör den speciellt hållbar. Filtrerar solljuset med ca 80%. Genomsiktlig.

Screen – Duken är tillverkad av PVC-belagd glasfiber som filtrerar solljuset med ca 80%. Genomsiktlig.

Miljöinformation: Markisen är återvinningsbar med undantag för markisduken samt några mindre detaljer som t. ex. rostfria skruvar och axlar. Markisduken avger vid förbränning hälsovådlig rök.

Atena Markisolett

 Om du har höga eller stora fönsterpartier eller fönster som är utsatta för kraftig vindpåkänning är Markisolett lösningen på ditt problem. Markisolett sänks vertikalt förbi den övre delen av fönstret occh viker sedan ut i lämplig höjd över nedre delen av fönstret. På så sätt blir avskärmningen maximal utan att du behöver känna dig instängd. Som blickfång berikar de husväggarna på främst hotell, kontor och affärsbyggnader, men även på större villor och flerfamiljshus.

Du kan precis som till alla andra markiser välja fritt bland vår stora kollektion av markisväv. Du kan dessutom beställa stativet till Markisolett i färger som harmoniserar med din fasad.

Som extrautrustning kan du även beställa Markisolett med transparant screenduk som hindrar solstrålar och insyn utan att i någon högre grad påverka utsikten.

Läs mer

Manövrering: Band, vev eller motor.

Dukkollektion:
Acryl – Spinnfärgad, färgäkta med utomordentlig ljus- och väderbeständighet. 300g/m2.
Soltis – Duken är vind och vattentålig. Det förstärkta polyestergarnet gör den speciellt hållbar. Filtrerar solljuset med ca 80%. Genomsiktlig.
Screen – Duken är tillverkad av PVC-belagd glasfiber som filtrerar solljuset med ca 80%. Genomsiktlig.

Miljöinformation: Markisen är återvinningsbar med undantag för markisduken samt några mindre detaljer som t. ex. rostfria skruvar och axlar. Markisduken avger vid förbränning hälsovådlig rök.

Princess Vertikal/Screen

Vertikalmarkisen har en fallarm som fälls ut i önskat läge vilket ger en optimal solavskärmning. Liten och smidig konstruktion gör att markisen passar på såväl privatbostäder som skolor och kontor. Använd gärna en screenduk som är genomsiktlig vid höga markiser för att inte tappa utsikt.

Läs mer

Manövrering: Band, vev, lina eller motor, styrd med strömbrytare, fjärrkontroll, automatik eller med en kombination av dessa.

Miljöinformation: Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer som t.ex. rostfria skruvar och axlar. För eventuell elektrisk utrustning och annan mer detaljerad information kontakta närmaste AMA återförsäljare.